Wie zijn wij?

Stichting Amsterdams Hartfalen Overleg

In 2001 werd door dr. J.M. Schroeder-Tanka, cardioloog OLVG West, het initiatief genomen om een Amsterdams Hartfalen Overleg op te zetten. Het doel was samen met alle ziekenhuizen van Amsterdam de behandeling van hartfalen te optimaliseren. Aan de bijeenkomsten nemen in hartfalen gespecialiseerde cardiologen en verpleegkundigen uit alle ziekenhuizen van Amsterdam en Amstelveen deel. Op 14 juli 2005 werd het AHO omgezet in een stichting, namelijk de “Stichting Amsterdams Hartfalen Overleg”, ook wel de SAHO. Per 2017 zijn cardiologen en in hartfalen gespecialiseerde verpleegkundigen uit ziekenhuizen uit de regio rond Amsterdam ook als leden aangesloten voor de nascholingen en besprekingen.

De thema’s van de afgelopen jaren waren o.a.:

 • Diagnostiek en therapie van hartfalenpatiënten
 • Organisatie van de hartfalenpoliklinieken
 • Hartfalenrevalidatie
 • Gezamenlijke database

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Symposium voor huisartsen
 • Resynchronisatie therapie
 • Telemonitoring

Doel en missie

De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met hartfalen in de regio Amsterdam door middel van…

 • … het uitwisselen van kennis met betrekking tot de patiëntenzorg bij hartfalen
 • … het uniformeren van het medisch beleid bij hartfalen door middel van onder andere het opstellen van gemeenschappelijke protocollen en het gezamenlijk opzetten van patiënten voorlichtingsessies
 • … het bevorderen van professionalisering en samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij _zorg voor hartfalenpatiënten
 • … het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door hartfalenpoliklinieken in de regio Amsterdam
 • … het dienen als regionaal aanspreekpunt voor organisaties die bovengenoemd doel en bovengenoemde middelen mede kunnen helpen verwezenlijken, zoals de farmaceutische en medisch-technische industrie, cardiologische organisaties (landelijk), (huis)artsenorganisaties, (wijk)verpleegkundige organisaties en patiëntenorganisaties.